OKR – veien til å nå dine mål

Lurer du på hvordan din bedrift, dine ansatte og du selv kan oppnå struktur, tydelighet og fokus? Da bør du lese videre! I dette innlegget skal det nemlig handle om et system som fortsatt er ganske ukjent for de fleste norske bedrifter. Et system som ved riktig bruk kan utgjøre stor suksess for deg og din bedrift… Nemlig OKR

Hva er OKR? | DIG2100 (2103)


Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results og er et system for gjennomføring. Objectives er hva du ønsker å oppnå, imens Key Results er hvordan du skal oppnå dem. For å få gode ideer til å komme til live, kreves det også god gjennomføring. Det er dette OKR styresettet skal være et hjelpemiddel for. Ved hjelp av OKR skal du kunne sette deg utfordrende og ambisiøse mål og jobbe kontinuerlig frem mot disse med fokus på riktige aktiviteter underveis. Key Results er målbare, noe som fører til økt engasjement rundt det å ville nå målene sine uavhengig av hvor utfordrende de måtte være. Dette igjen fører til at riktig bruk av OKR kan føre til at bedriften din jobber mot å oppnå det uventede, som igjen vil kunne føre til ekstraordinære resultater og suksess.


Hvorfor bruke OKR?

Det finnes mange gode grunner til å benytte seg av OKR. Dersom du har personlige mål eller mål for bedriften din, kan OKRs hjelpe deg å nå disse målene uavhengig av hva slags type mål det handler om. OKR prosessen hjelper til med å gjøre om gode ideer til fantastiske gjennomføringer. Jeg skal nå se på 2 gode grunner til å ta i bruk OKR:

1. OKRs hjelper deg med å formulere dine mål
Det første steget man må gjennomføre ved OKR er å opprette Objectives, altså hva du ønsker å oppnå, enten det er privat eller jobb. De beste objectives lages dersom man har satt seg høye og utfordrende mål, så dette ønsker man sikte etter. Når du har funnet ut av hva du vil oppnå, skal du finne måter å oppnå dette på. Det er her du skal sette deg key results. Key results skal være korte, konkrete, målbare og ha en tidsfrist. Du bør sette deg 3-5 konkrete key results for å ha noen små mål å strekke deg etter. En OKR kan for eksempel se slik ut:

Objective – Opprette en brukervennlig og funksjonell nettbutikk med fokus på god markedsføring for å oppnå flest mulig salg og trafikk til nettsiden.

KR1 – Oppnå 150 abonnenter til nyhetsbrev innen Juni. (5/10)

KR2 – Oppnå 400 følgere på tvers av sosiale medier innen kvartalslutt. (7/10)

KR3 – Øke salget i nettbutikk med 20% fra Mai til August. (4/10)

OKR vist i eksempelet over er et godt OKR nettopp fordi det har et konkret mål som skal oppnås, samt key results som både er konkrete, målbare og samtidig utfordrende nok til å motivere mot å jobbe frem for å oppnå målene. Man bruker ofte en skala fra 1-10 på hvor godt man ligger ann i forhold til målet.2. Hjelper deg med å måle fremgangen
Nettopp fordi OKRs er målbare er det enkelt å hele tiden ha full oversikt over hvordan du ligger ann til å nå målene dine. Når man har satt seg objectives og key results er det viktig med oppfølging helst ukentlig, slik at du hele tiden vet hvor lang vei du har igjen å gå for å nå målene dine. Ved at en jevnlig holder seg og sine ansatte oppdaterte i prosessen kan man hele tiden justere målene, sikte enda høyere og motivere sine ansatte til å ville nå nye høyder. OKR blir i stor grad en konkurranse med en selv, hvor du hele tiden har lyst til å sikte høyere når du ser at du klarer å nå målene du setter deg.

3. OKRs er tilgjengelig (transparente) for alle ansatte i en bedrift
Både objectives og key results innad i en bedrift er synlig for alle dine ansatte. Det at alle ansatte til enhver tid har full oversikt over hva som må til for å nå mål fører til at alle parter drar i samme retning. Dette er absolutt en fordel i forhold til dersom de ansatte hadde vært usikre på hva bedriftens hovedmål og delmål var og dermed ikke visste 100% hvem retning de måtte jobbe i for å oppnå suksess.

Målsettingen er transparent og tilgjengelig for alle i en bedrift.


Har noen store bedrifter lyktes med bruken av OKR?

Det er mange bedrifter som har lykkes med bruken av OKR. Selvom OKR systemer ikke er det mest utbredte blant norske bedrifter enda, har mange store internasjonale bedrifter lenge vært brukere av styresettet. Google, Zalando, AirBnB og Spotify er eksempler på store digitale selskaper som bruker OKR systemet. OKR systemet er dog ikke bare egnet for digitale selskaper, men også giganten Walmart har tatt i bruk OKR som sin strategi for målbare resultater.


Hva er grunnen til at noen mislykkes med OKR?

Det er flere feller man kan tråkke i ved bruk av OKR, noen av de er:

 • Bedriften setter deg for mange OKRs
  Du skal ikke lage en lang liste over alt du vil oppnå over lang tid. Hovedpoenget med bruken av OKR er å trekke ut de mest relevante målene for en periode og prioritere disse.
 • Dine objectives er for utfordrende eller ikke utfordrende nok
  Det kan ofte se veldig bra ut dersom dine ansatte gang på gang fullfører 100% av sine OKRs, men dette kan bety at du har satt mål som ikke er utfordrende nok. Ved for lave utfordringer vil en sjeldent nå toppen, nettopp fordi dere egentlig har enda mer å gi og dermed enda høyere potensiale.
  Målsettingene skal dermed heller ikke være for utfordrende, da dette kan føre til mindre motivasjon innad i bedriften. Et godt mål er å være fornøyd dersom 70-80% av målsettingene blir fullført innen tiden.
 • Setter mål og dermed glemmer å holde seg oppdatert på fremgangen
  Som nevnt tidligere skal man helst oppdateres på hvordan en ligger ann i henhold til målene som er satt en gang i uken. Glemmer du å holde deg oppdatert risikerer du å jobbe fremover mot noe som kunne vært oppnådd for lenge siden.
 • Lager key results som ikke er målbare
  Dersom dine key results ikke er målbare vil du ikke ha muligheten til å følge med på utviklingen og dermed aldri vite hvordan du ligger ann i prosessen.
5 Ways to Measure Daily Your Progress to Success | Inc.com


Det var det jeg hadde om OKRs i dag, så håper jeg hvertfall noen av dere har plukket opp noe ny kunnskap om styresettet OKR. Jeg har lært masse nytt som kan være nyttig ved senere anledninger.
Dersom du fortsatt er litt usikker på hva OKR er, anbefaler jeg å se på videoen jeg har lagt med under. Den forklarer kort og godt hva systemet handler om med tilhørende animasjoner som gjør det litt enklere å forstå.

Fortsatt litt usikker på hva OKR er godt for? Se denne korte, men lærerike animasjonsfilmen for å få enda mer forståelse av det smarte systemet.

Har du lært noe nytt om OKR? Eller vet du noe mer om OKR som jeg ikke fikk med? Legg gjerne igjen en kommentar.

Kilder:
https://felipecastro.com/en/okr/what-is-okr/
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://www.whatmatters.com/faqs/do-i-need-okrs-goals/
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper
https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyEOne Reply to “OKR – veien til å nå dine mål”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *